Przyczyny i ryzyko wystąpienia są bardzo podobne jak w przypadku chorób sercowo-naczyniowych.

Częstotliwość występowania zaburzeń erekcji i problemów z prostatą zależy na ogół od wieku mężczyzn, co jest dość logiczne (i zostało potwierdzone w wielu badaniach) i rośnie wprost proporcjonalnie do wieku, zwłaszcza u mężczyzn powyżej 65. roku życia. Co ciekawe, wzrost częstości występowania wydaje się być najbardziej powszechny u mężczyzn pracujących w służbie zdrowia (personel medyczny i lekarze). 40 lat temu zaburzenia erekcji były rzadkie i występowały u około 4% mężczyzn, lecz w ciągu ostatnich 70 lat problem ten jest większy i obecnie dotyczy około 50% męskiej populacji.

Do czynników ryzyka chorób prostaty zalicza się wysokie ciśnienie krwi, przewlekły stres, otyłość, dyslipidemię i brak aktywności fizycznej, co sprawia, iż ryzyko to jest bardzo podobne do chorób układu krążenia. Zaburzenia erekcji powstałe w wyniku chorób prostaty są często porównywane do chorób układu krążenia, gdyż w obu przypadkach są spowodowane przez zablokowanie i zwężenie tętnic. Tętnice w prostacie mają bardzo małą średnicę w stosunku do tętnic w układzie sercowo-naczyniowym, dlatego też niezwykle istotne jest, aby człowiek doświadczający problemów z prostatą i erekcją, przeprowadzał regularne badania kontrolne układu sercowo-naczyniowego. Natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań może zapobiec wystąpieniu przyszłych powikłań i problemów zdrowotnych.

Brak, niewystarczająca intensywność lub krótkotrwała erekcja podczas stosunku płciowego może wskazywać na chorobę prostaty, która prowadzi do zaburzeń erekcji. Jak wspomniano, choroby prostaty powodują zaburzenia erekcji u prawie 50% mężczyzn powyżej 40. roku życia (jak wynika z kilku badań), którzy borykali się z mniejszymi lub większymi problemami z prostatą oraz trudnościami w osiągnięciu silnej i zdrowej erekcji.

Niektóre badania wykazały, iż istnieje związek między dużą liczbą problemów sercowo-naczyniowych, a przedwczesną umieralnością u mężczyzn cierpiących na choroby prostaty, które nie potrafią uzyskać erekcji. Dla przykładu: podczas sześcioletniego badania wykazano, że problemy erekcyjne zwiększają ryzyko zachorowalności na choroby układu krążenia o 44%, udar mózgu o 39% , oraz o 62% zawałów serca, gdzie co czwarty z nich kończy się śmiercią.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie powyższe dane, to zauważymy, że dla mężczyzn powyżej 40. roku życia wskazane są regularne badania kontrolne, które pozwalają na wczesne wykrycie i leczenie prostaty. Dotyczy to w szczególności tych mężczyzn, którzy doświadczyli już niektórych z powyższych czynników ryzyka lub zauważyli, że ich erekcja nie jest wystarczająco silna, aby odbyć normalny stosunek płciowy.

Warto wypełnić kwestionariusz IIEF 5 (test używany do określenia międzynarodowego wskaźnika erekcji), który składa się z pięciu (5) pytań związanych z działaniem erekcji w ciągu ostatnich sześciu (6) miesięcy. Każdą odpowiedź ocenia się od jednego (1) do pięciu (5). Jeśli wynik jest mniejszy niż 21, zaleca się przeprowadzenie dalszych analiz, obejmujących badania hormonalne (testosteron całkowity, FHS, LH, estradiol, TSH i prolaktyna) oraz w niektórych przypadkach neurografię elektroniczną lub ultrasonografię dopplerowską. Powyższy test pozwoli ocenić funkcję erekcji i poda wyniki, czy zaburzenie erekcji jest spowodowane przez chorobę prostaty. Test ten wykonuje się poprzez wstrzyknięcie alprostadylu do ciała jamistego w celu zapewnienia odpowiedniego wglądu w funkcjonowanie erekcji i uniknięcia skomplikowanego leczenia diagnostycznego.

 

Zobacz, jakie są przyczyny nieosiągania zdrowej i silnej erekcji >